มูลนิธิแผ่นดินบริบูรณ์  ที่ได้มอบชุด PPE 100ชุด

มูลนิธิแผ่นดินบริบูรณ์  ที่ได้มอบชุด PPE 100ชุด

LEG COVER 100คู่ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหางดง