บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญแด่ บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สนับสนุน ถุงสวมรองเท้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 100คู่