โรงพยาบาลหางดง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ

โรงพยาบาลหางดง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญแด่ ร้านข้าวมันไก่โก สาขาหางดง

ได้บริจาคข้าวมันไก่โก จำนวน 200กล่อง