โรงพยาบาลหางดง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ

โรงพยาบาลหางดง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญแด่

ครัวบ้านนิด คุณปัญจรัศม์  ปวรฉันท์ธนัท และเพื่อน

คุณอิสรีย์  บัวเวสธนทัต ได้บริจาคข้าว 80กล่อง