โรงพยาบาลหางดง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญแด่ คุณสุพัตรา พรมจักร์

โรงพยาบาลหางดง ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญแด่ คุณสุพัตรา  พรมจักร์

ได้บริจาคข้าวกล่องจำนวน 56กล่อง และขนมจีนจำนวน 29ถุง