บ.อาร์ซีดี ดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด มอบเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow จำนวน 2เครื่อง

17 พฤษภาคม 2564 นพ.บดินทร์  จักรแก้ว ผู้อำนวยการ รพ.หางดง

รับมอบเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow

จำนวน 2เครื่อง จาก บ.อาร์ซีดี ดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน