ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่ อ่าน

ประกาศโรงพยาบาลหางดง เรื่อง การคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายเดือน)

30 ก.ย. 2564 Read More

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคลคล(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

22 ก.ย. 2564 Read More

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคลคล(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

17 ก.ย. 2564 Read More

ประกาศ การคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล( รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

10 ก.ย. 2564 Read More

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

7 ก.ย. 2564 Read More

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบรการบุคลกร (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

1 ก.ย. 2564 Read More

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา

23 ก.ค 2564 Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

21 ก.ค 2564 Read More

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

16 พ.ค. 2564 Read More

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 ก.ค 2564 Read More

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

7 ก.ค 2564 Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา

24 มิ.ย. 2564 Read More

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์

24 พ.ค. 2564 Read More

รับสมัครลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์

3 พ.ค. 2564 Read More

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพนักงานบริการ และพนักงานขับรถ

23 เม.ย. 2564 Read More

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 เม.ย. 2564 Read More

รับสมัตรลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานบริการ

1 เม.ย. 2564 Read More

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

29 มี.ค. 2564 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

10 มี.ค. 2564 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเปล และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 มี.ค. 2564 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

29 ต.ค. 2563 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

22 ต.ค. 2563 Read More

แจ้งเลื่อนการมารายงานตัวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

20 ต.ค. 2563 Read More

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

19 ต.ค. 2563 Read More

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

5 ต.ค. 2563 Read More

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)พนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

21 ก.ย. 2563 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)พนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

28 ส.ค. 2563 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)พนักงานบริการ

10 ก.ค 2563 Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Elastic bandage 4 นิ้ว และ Elastic bandage 6 นิ้ว)

22 มิ.ย. 2563 Read More

ประกาศ รับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานบริการ

26 มิ.ย. 2563 Read More

ประกาศ รับสมัคคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานบริการ

2 มิ.ย. 2563 Read More

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

29 พ.ค. 2563 Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Simethicone 80 mg. Tablet และ Amoxycillin + clavulanic acid 1 gm tablet)

19 พ.ค. 2563 Read More

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19 พ.ค. 2563 Read More

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

2 เม.ย. 2563 Read More

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

26 มี.ค. 2563 Read More

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

5 มี.ค. 2563 Read More

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

20 ก.พ. 2563 Read More

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

31 ม.ค. 2563 Read More

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

28 ม.ค. 2563 Read More

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

27 ม.ค. 2563 Read More

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหางดง

3 ม.ค. 2563 Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol xinafonate + Fluticasone propionate 50/250 Accuhaler for inhalation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ม.ค. 2563 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

9 ม.ค. 2563 Read More

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

25 ธ.ค. 2562 Read More

ประกาศโรงพยาบาลหางดง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

2 ต.ค. 2562 Read More

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ 2อัตรา

25 พ.ย. 2562 Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งงานพัสดุ

18 พ.ย. 2562 Read More

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ

7 พ.ย. 2562 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

22 ต.ค. 2562 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ

16 ต.ค. 2562 Read More

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

25 ก.ย. 2562 Read More

รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

5 ก.ย. 2562 Read More

รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7อัตรา

8 ส.ค. 2562 Read More

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

7 ส.ค. 2562 Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

5 ส.ค. 2562 Read More

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 พัสดุ

7 มิ.ย. 2562 Read More

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 167 รายการ

27 พ.ค. 2562 Read More

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเสื่อมประสิทธิภาพ จำนวน 13 เครื่อง

27 พ.ค. 2562 Read More

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

27 พ.ค. 2562 Read More

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักกายภาพบำบัด)

23 พ.ค. 2562 Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

14 พ.ค. 2562 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

10 พ.ค. 2562 Read More

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

7 พ.ค. 2562 Read More

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)

30 เม.ย. 2562 Read More

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

25 เม.ย. 2562 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

1 เม.ย. 2562 Read More

คำสั่งโรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ ที่ 20/2562

22 มี.ค. 2562 Read More

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11 มี.ค. 2562 Read More

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

11 มี.ค. 2562 Read More

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหางดง

11 มี.ค. 2562 Read More

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์

1 มี.ค. 2562 Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

1 มี.ค. 2562 Read More

ประกาศ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

1 มี.ค. 2562 Read More

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 มี.ค. 2562 Read More

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

12 ธ.ค. 2561 Read More

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชัวคราว(จ้างเหมา) 7-12-2561

7 ธ.ค. 2561 Read More
หัวข้อ วันที่ อ่าน