สขร.1 งานพัสดุ

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Potassium Chloride Elixir 6.67 meq 5 ml.240 ml.และ Cyanocobalamin 100 mcg tablet. (vitamin b 12)) 

22 เม.ย. 2564 อ่าน
2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 1 รายการ (Metronidazole 500 mg 100 ml.inj.)

19 มี.ค. 2564 อ่าน
3

ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลหางดง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

9 ธ.ค. 2563 อ่าน
4

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลหางดง วนั ที่ 2 ธันวาคม 2563

9 ธ.ค. 2563 อ่าน
5

ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัด จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

2 ธ.ค. 2563 อ่าน
6

ผลการดำเนินการจัด ซื้อจัด จ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2563

2 ธ.ค. 2563 อ่าน
7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563

2 ก.ย. 2563 อ่าน
8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

2 ก.ย. 2563 อ่าน
9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

2 ก.ย. 2563 อ่าน
10

รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน  เม.ย. 2563

18 มิ.ย. 2563 อ่าน
11

รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน พ.ค.2563

18 มิ.ย. 2563 อ่าน
12

รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน มี.ค.2563

18 มิ.ย. 2563 อ่าน
13

รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เดือน ก.พ.2563

18 มิ.ย. 2563 อ่าน
14

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (งบค่าเสื่อม)

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
15

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (งบค่าเสื่อม)

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
16

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (งบค่าเสื่อม)

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
17

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (งบค่าเสื่อม)

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
18

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พ.ค. 2563 อ่าน
19

สขร.ค่าเสื่อม ม.ค. 2563

2 มี.ค. 2563 อ่าน
20

สขร.ค่าเสื่อม ก.พ. 2563

2 มี.ค. 2563 อ่าน
21

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

25 ก.พ. 2563 อ่าน
22

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

25 ก.พ. 2563 อ่าน
23

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 พัสดุ

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
24

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 พัสดุ

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
25

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 พัสดุ

13 ส.ค. 2562 อ่าน
26

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 พัสดุ

13 ส.ค. 2562 อ่าน
27

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 พัสดุ

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
28

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 พัสดุ

21 พ.ค. 2562 อ่าน
29

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 พัสดุ

19 เม.ย. 2562 อ่าน
30

 

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 สขร 1 งานพัสดุ

 

11 มี.ค. 2562 อ่าน
31

1 มี.ค. 2562 อ่าน
32

1 มี.ค. 2562 อ่าน
33

30 พ.ย. 2561 อ่าน
34

30 ต.ค. 2561 อ่าน
35

30 ก.ย. 2561 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน