สขร.1งานเภสัชกรรม

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

16 มี.ค. 2566 อ่าน
2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำดือนมกราคม พ.ศ.2566

16 มี.ค. 2566 อ่าน
3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 16-31 ธันวาคม พ.ศ.2565

16 มี.ค. 2566 อ่าน
4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 16-31 ธันวาคม พ.ศ.2565

16 ม.ค. 2566 อ่าน
5

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน 10-30 กันยายน พ.ศ.2565

18 พ.ย. 2565 อ่าน
6

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือนตุลาคม พ.ศ.2565

18 พ.ย. 2565 อ่าน
7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

1 ก.ย. 2565 อ่าน
8

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 1-20 มิถุนายน พ.ศ.2565

8 ก.ค 2565 อ่าน
9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 21-30 มิถุนายน พ.ศ.2565

8 ก.ค 2565 อ่าน
10

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน พ.ค. 2565

6 มิ.ย. 2565 อ่าน
11

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน เม.ย 2565

3 พ.ค. 2565 อ่าน
12

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 16-31 มี.ค 2565

26 เม.ย. 2565 อ่าน
13

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 1-16 มี.ค 2565

28 มี.ค. 2565 อ่าน
14

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน ก.พ 2565

3 มี.ค. 2565 อ่าน
15

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน ม.ค 2565

8 ก.พ. 2565 อ่าน
16

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน 17-31 ธ.ค 2564

31 ม.ค. 2565 อ่าน
17

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน 1 - 16 ธ.ค 2564

22 ธ.ค. 2564 อ่าน
18

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน พ.ย. 2564

20 ธ.ค. 2564 อ่าน
19

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน ต.ค. 2564

23 พ.ย. 2564 อ่าน
20

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564 อ่าน
21

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน ก.ค. 2564

26 ส.ค. 2564 อ่าน
22

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน มิ.ย. 2564

14 ก.ค 2564 อ่าน
23

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน พ.ค. 2564

1 มิ.ย. 2564 อ่าน
24

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน เม.ย. 2564

14 พ.ค. 2564 อ่าน
25

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน มี.ค. 2564

16 เม.ย. 2564 อ่าน
26

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน กพ. 2564

5 มี.ค. 2564 อ่าน
27

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน มค. พ.ศ.2564

15 ก.พ. 2564 อ่าน
28

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

13 ม.ค. 2564 อ่าน
29

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

4 ธ.ค. 2563 อ่าน
30

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

12 พ.ย. 2563 อ่าน
31

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563

14 ต.ค. 2563 อ่าน
32

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เดือน ก.ย. 2564

2 ต.ค. 2563 อ่าน
33

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

2 ก.ย. 2563 อ่าน
34

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจาเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563

13 ส.ค. 2563 อ่าน
35

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

7 ก.ค 2563 อ่าน
36

สรุปผลดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจะปี ๒๕๖๓ ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

11 มิ.ย. 2563 อ่าน
37

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

3 มิ.ย. 2563 อ่าน
38

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

15 พ.ค. 2563 อ่าน
39

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

20 เม.ย. 2563 อ่าน
40

แบบ สขร. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

12 มี.ค. 2563 อ่าน
41

แบบ สขร.1 มกราคม พ.ศ. 2563

20 ก.พ. 2563 อ่าน
42

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

3 ม.ค. 2563 อ่าน
43

การจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
44

แบบ สขร.1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

6 ธ.ค. 2562 อ่าน
45

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจาเดือนกันยายน พ.ศ.2562

19 พ.ย. 2562 อ่าน
46

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

5 ก.ย. 2562 อ่าน
47

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

12 ก.ค 2562 อ่าน
48

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนพฤษาคม พ.ศ.2562

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
49

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

7 พ.ค. 2562 อ่าน
50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

17 เม.ย. 2562 อ่าน
51

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

11 มี.ค. 2562 อ่าน
52

1 มี.ค. 2562 อ่าน
53

1 มี.ค. 2562 อ่าน
54

1 มี.ค. 2562 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน