สรุป/วิเคราะห์ประจำปี

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

รายงานการวิเคราะห์ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลหางดง

9 ธ.ค. 2563 อ่าน
2

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

19 ต.ค. 2563 อ่าน
3

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2562

13 ธ.ค. 2562 อ่าน
4

สรุป การวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
5

สรุปผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.61-ก.พ.62งานกลุ่มการพยาบาล

18 มี.ค. 2562 อ่าน
6

1 มี.ค. 2562 อ่าน
7

30 ต.ค. 2561 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน