ประกาศโรงพยาบาล

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

ประกาศ การคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล( รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

10 ก.ย. 2564 อ่าน
2

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือกลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

7 ก.ย. 2564 อ่าน
3

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบรการบุคลกร (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

1 ก.ย. 2564 อ่าน
4

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา

23 ก.ค 2564 อ่าน
5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

21 ก.ค 2564 อ่าน
6

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 ก.ค 2564 อ่าน
7

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

7 ก.ค 2564 อ่าน
8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา

24 มิ.ย. 2564 อ่าน
9

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์

24 พ.ค. 2564 อ่าน
10

ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

16 พ.ค. 2564 อ่าน
11

รับสมัครลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์

3 พ.ค. 2564 อ่าน
12

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพนักงานบริการ และพนักงานขับรถ

23 เม.ย. 2564 อ่าน
13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 3 รายการ (Ambroxal 30 mg. Tablet.,Salbutamol 100 mcg MDI in 200 dose.และ Domperidone 10 mg. tablet.)

22 เม.ย. 2564 อ่าน
14

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 เม.ย. 2564 อ่าน
15

รับสมัตรลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่งพนักงานบริการ

1 เม.ย. 2564 อ่าน
16

รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

29 มี.ค. 2564 อ่าน
17

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

10 มี.ค. 2564 อ่าน
18

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเปล และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

8 มี.ค. 2564 อ่าน
19

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

29 ต.ค. 2563 อ่าน
20

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

22 ต.ค. 2563 อ่าน
21

แจ้งเลื่อนการมารายงานตัวปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

20 ต.ค. 2563 อ่าน
22

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

19 ต.ค. 2563 อ่าน
23

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

5 ต.ค. 2563 อ่าน
24

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)พนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

21 ก.ย. 2563 อ่าน
25

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) พนักงานธุรการ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

28 ส.ค. 2563 อ่าน
26

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา)พนักงานบริการ

10 ก.ค 2563 อ่าน
27

ประกาศ รับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานบริการ

26 มิ.ย. 2563 อ่าน
28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ (Elastic bandage 4 นิ้ว และ Elastic bandage 6 นิ้ว)  

22 มิ.ย. 2563 อ่าน
29

 ประกาศ รับสมัคคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานบริการ

2 มิ.ย. 2563 อ่าน
30

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

29 พ.ค. 2563 อ่าน
31

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสอบลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

19 พ.ค. 2563 อ่าน
32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา 2 รายการ (Simethicone 80 mg. Tablet และ Amoxycillin + clavulanic acid 1 gm tablet)

19 พ.ค. 2563 อ่าน
33

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

2 เม.ย. 2563 อ่าน
34

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

26 มี.ค. 2563 อ่าน
35

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

5 มี.ค. 2563 อ่าน
36

 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

20 ก.พ. 2563 อ่าน
37

 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

31 ม.ค. 2563 อ่าน
38

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

28 ม.ค. 2563 อ่าน
39

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

27 ม.ค. 2563 อ่าน
40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol xinafonate + Fluticasone propionate 50/250 Accuhaler for inhalation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ม.ค. 2563 อ่าน
41

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

9 ม.ค. 2563 อ่าน
42

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลหางดง

3 ม.ค. 2563 อ่าน
43

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานบริการ

25 ธ.ค. 2562 อ่าน
44

แผนจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กลุ่มงานพัสดุ

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
45

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ 2อัตรา

25 พ.ย. 2562 อ่าน
46

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งงานพัสดุ

18 พ.ย. 2562 อ่าน
47

รายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ

7 พ.ย. 2562 อ่าน
48

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

22 ต.ค. 2562 อ่าน
49

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานบริการ

16 ต.ค. 2562 อ่าน
50

ประกาศโรงพยาบาลหางดง ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

2 ต.ค. 2562 อ่าน
51

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

25 ก.ย. 2562 อ่าน
52

รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

5 ก.ย. 2562 อ่าน
53

รับสมัคร คัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7อัตรา

8 ส.ค. 2562 อ่าน
54

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ประเภท เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

7 ส.ค. 2562 อ่าน
55

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

5 ส.ค. 2562 อ่าน
56

เนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 พัสดุ

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
57

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
 

27 พ.ค. 2562 อ่าน
58

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเสื่อมประสิทธิภาพ จำนวน 13 เครื่อง

27 พ.ค. 2562 อ่าน
59

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน 167 รายการ

27 พ.ค. 2562 อ่าน
60

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (นักกายภาพบำบัด)
 

23 พ.ค. 2562 อ่าน
61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

14 พ.ค. 2562 อ่าน
62

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

10 พ.ค. 2562 อ่าน
63

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

7 พ.ค. 2562 อ่าน
64

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมา)

30 เม.ย. 2562 อ่าน
65

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

25 เม.ย. 2562 อ่าน
66

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)

1 เม.ย. 2562 อ่าน
67

คำสั่งโรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ ที่ 20/2562

22 มี.ค. 2562 อ่าน
68

รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหางดง

11 มี.ค. 2562 อ่าน
69

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

11 มี.ค. 2562 อ่าน
70

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11 มี.ค. 2562 อ่าน
71

1 มี.ค. 2562 อ่าน
72

1 มี.ค. 2562 อ่าน
73

1 มี.ค. 2562 อ่าน
74

1 มี.ค. 2562 อ่าน
75

12 ธ.ค. 2561 อ่าน
76

7 ธ.ค. 2561 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน