KNOWLEDGE MANAGEMENT

สรุปผลการติดตามตชว. มิย.2563

Linkสำหรับเอกสารรายงานตอดตามตชว.มิย. 2563

เป็นการทดสอบการติดตามตชว. เป็นเรื่องที่ยากลำบาก ทางศูนย์คุณภาพได้พยายามทำเป็นลักษณะของเอกสารบนคลาวน์ เพื่อสะดวกมนการเข้าถึงติดตาม ในบางตัวชี้วัดใช้การลิ้งค์ข้อมูลมาจากส่วนต่่างๆ เช่น ศูนย์ข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะทำให้ประหยัดเวลาในการ กรอกข้อมูล

แต่กาาใช้เครื่องมือนี้คงต้องใช้เวลา

ทสงศูรย์คุณภาพพบว่า เราวามารถที่จะใช้ google datastudio นำข้อมูลทาแสดงแบบง่ายๆได้ด้วย..

ซึ่งจะเป็นการก้วต่อในลักษณะ visualization ในแบบที่ใครๆก็ทำได้เอง..

 


2020-07-19 13:32:36

สราวุธ สุพรรณพิทักษ์

Back