KNOWLEDGE MANAGEMENT

เรื่องของ HA นั้นมีหลายเรื่องแต่เรื่องที่สำคัญๆ ที่จะเป็นแกน จากการเรียนรู้ในกาารทำงานพบ่ว่ามีไม่มาก 

เรื่องแรก คือ เรื่องของ 3P เมื่อเข้าใจ 3 P แล้วนำมาประยุกต์อย่างเนียนๆ เราก็จะได้วงานพัฒนาออกมามากมาย ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว 

แต่ถ้าเรารู้ตัว จะทำให้เราสามารถต่อยอดพัฒนาออกไปได้อีกมากมาย ... 

เรื่องสอง คือการหมุนวงล้อ 3C-P-DALI/PDSA

เรื่องสาม คือ การขยายาความของ process ด้วยเรื่องของ process managemnet ซึ่ง ทางศูนย์คุณภาพ ได้ กำลังดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม 2563 นี้ และ รอการจัดทำมหกรรมคุณภาพ ในปลายเดือนทมิถุนายนนนี และ ต้นเดือน กรกฎาคม เป็นสัปดาห์แห่งการพัฒนาคุณภาพ ...

 


2020-05-16 11:01:29

การเรียนรู้เรื่องของ process management

Back