ผู้บริหารหน่วยงาน

.

                                     

                        นายแพทย์บดินทร์ จักรแก้ว

                                                                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางดง