กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายงดการให้ และรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายงดการให้ และรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด