ประกวดราคา

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 ส.ค. 2564 อ่าน
2

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 จำนวน 2รายการ

5 พ.ค. 2564 อ่าน
3

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

27 เม.ย. 2564 อ่าน
4

ประกวดจ้างเหมาซักอบรีดผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลหางดง

5 มี.ค. 2564 อ่าน
5

ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol xinafoate+Fluticasone propionate (50 mcg +250 mcg)/1 dose.Accuhaler for inhalation. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธ.ค. 2563 อ่าน
6

ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol xinafoate+Fluticasone propionate (50 mcg +250 mcg)/1 dose.Accuhaler for inhalation. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ธ.ค. 2563 อ่าน
7

ประกวดราคาการซื้อยา Salmeterol xinafoate+Fluicasone propionate(50mcg+250mcg)/1dose.Accuhaler

16 ธ.ค. 2563 อ่าน
8

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการและประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

19 ต.ค. 2563 อ่าน
9

 ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 ต.ค. 2563 อ่าน
10

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 6 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1 ก.ย. 2563 อ่าน
11

ประกวดราคาชื้อรถตู้พยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี

16 เม.ย. 2563 อ่าน
12

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติแบบแยกเม็ดเือดขาว 5 ชนิด จำนวน1 รายการ ( Automatic blood cell counter 5 part diff) โรงพยาบาหางดง เชียงใหม่

19 มี.ค. 2563 อ่าน
13

 คุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจเคราะเคมีในเลือด จำนวน 30 รายการ โรงพยาบาลหางดงเชียงใหม่

19 มี.ค. 2563 อ่าน
14

ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol xinafonate+Fluticasone propionate 50/250 Accuhaler for inhalation

20 ธ.ค. 2562 อ่าน
15

เอกสารประกวดราคาซื้อยา Salmeterol xinafonate+Fluticasone propionate 50/250 Accuhaler for inhalation

20 ธ.ค. 2562 อ่าน
16

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำปี2563

13 ธ.ค. 2562 อ่าน
17

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
18

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี2563

12 ธ.ค. 2562 อ่าน
19

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ๗๐% ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.ย. 2562 อ่าน
20

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยา Salmeterol xinafonate+Fluticasone propionate 50/250 Accuhaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (เภสัชกรรม)

5 ต.ค. 2561 อ่าน
21

คุณลักษณะยา Salmeterol และ Fluticasone ห้องยา (เภสัชกรรม)

5 ต.ค. 2561 อ่าน
22

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

17 มี.ค. 2559 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน