สขร.1 กลุ่มการพยาบาล

ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน
1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

4 พ.ย. 2563 อ่าน
2

สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปี 2563 ประเภท วัสดุการแพทย์ เดือน กันยายน 2563

4 พ.ย. 2563 อ่าน
3

สรุปผลการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน-สิงหาคม 2563

31 ส.ค. 2563 อ่าน
4

แบบสขร. 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 งานกลุ่มการพยาบาล

31 ส.ค. 2563 อ่าน
5

สรุปผลการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

11 ส.ค. 2563 อ่าน
6

สรุปผลการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

11 ส.ค. 2563 อ่าน
7

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กลุ่มการพยาบาล

29 พ.ค. 2563 อ่าน
8

แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563 กลุ่มการพยาบาล

5 พ.ค. 2563 อ่าน
9

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563 กลุ่มการพยาบาล

21 เม.ย. 2563 อ่าน
10

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มการพยาบาล

2 เม.ย. 2563 อ่าน
11

แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มการพยาบาล

20 ก.พ. 2563 อ่าน
12

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 กลุ่มการพยาบาล

20 ก.พ. 2563 อ่าน
13

แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มการพยาบาล

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
14

แบบสขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 กลุ่มการพยาบาล

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
15

แบบสขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มการพยาบาล

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
16

แบบสขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มการพยาบาล

9 ธ.ค. 2562 อ่าน
17

แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน กลุ่มการพยาบาล

13 ส.ค. 2562 อ่าน
18

แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม กลุ่มการพยาบาล

13 ส.ค. 2562 อ่าน
19

แบบ สขร.1 เดือน เมษายน กลุ่มการพยาบาล

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
20

แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม กลุ่มการพยาบาล

7 มิ.ย. 2562 อ่าน
21

แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม กลุ่มการพยาบาล

7 พ.ค. 2562 อ่าน
22

  • แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ กลุ่มการพยาบาล

18 มี.ค. 2562 อ่าน
23

  • แบบ สขร.1 เดือน มกราคม กลุ่มการพยาบาล

18 มี.ค. 2562 อ่าน
24

1 มี.ค. 2562 อ่าน
25

30 พ.ย. 2561 อ่าน
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน