การจัดการความรู้

 • - WI-NUR-1 การการอาบน้ำ การเช็ดสะดือทารกหลังคลอด
 • - WI-NUR-2 การเก็บรักษาทรัพย์สิน การคืนทรัพย์สิน
 • - WI-NUR-3 การคัดกรองและการจัดระดับความรุนแรง
 • - WI-NUR-4 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 • - WI-NUR-5 การฉีดยา
 • - WI-NUR-6 การฉีดยาอินซูลินที่บ้าน
 • - WI-NUR-7 การช่วยฟื้นคืนชีพ
 • - WI-NUR-6 การฉีดยาอินซูลินที่บ้าน
 • - WI-NUR-7 การช่วยฟื้นคืนชีพ
 • - WI-NUR-8 การใช้ยาสูดพ่น
 • - WI-NUR-9 การทำแผล
 • - WI-NUR-10 การปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
 • - WI-NUR-11การผ่าตัดก้อนใต้ผิวหนัง
 • - WI-NUR-12การผ่าฝีหนอง1
 • - WI-NUR-13การพ่นยาขยายหลอดลม
 • - WI-NUR-14_การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะท้อง
 • - WI-NUR-15_การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด
 • - WI-NUR-16_การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายในโพรงเยื่อหุ้มปอด
 • - WI-NUR-17_การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายยางเข้าในหลอดเลือดดำ
 • - WI-NUR-18_การเย็บแผลและการตัดไหม
 • - WI-NUR-19_การสวนล้างกระเพาะ
 • - WI-NUR-20_การวัดความดันในหลอดเลือดดำใหญ่
 • - WI-NUR-021_การส่งต่อ
 • - WI-NUR-22_การใส่_NG_Tube
 • - WI-NUR-23_การใส่สายสวนปัสสาวะ
 • - WI-NUR-24_การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน_ณ_จุดเกิดเหตุ
 • - WI-NUR-25_การให้ออกซิเจน
 • - WI-NUR-26_การให้อาหารทางสายยาง
 • - WI-NUR-27การOn_IV
 • - WI-NUR-28_การรับใหม่
 • - WI-NUR-29_การรับผุ้ป่วยห้องพิเศษ
 • - WI-NUR-30_การเรียง_chart
 • - WI-NUR-31_การรับคำสั่งแพทย์
 • - จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล